V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE  NA:

OBOR:

"CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL"

NABÍZÍME   VYPRACOVÁNÍ   ZNALECKÝCH POSUDKŮ   SOUDNÍM   ZNALCEM

 723 703 683

 anebo na e-mail:

 kvskiservis@centrum.cz